study in japan

Японы засгийн газрын тэтгэлэг

ЯПОН УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам (цаашид “Яам” гэх) болон Япон Улсын Анагаах ухаан, нийгмийн халамжийн олон улсын их сургууль (цаашид “АУНХИС” гэх) хооронд 2018 онд байгуулсан  харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүрээнд жил бүр 5-10 оюутан суралцуулна.https://www.facebook.com/v8.0/plugins/quote.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df20c6856862cb9c%26domain%3Dwww.meds.gov.mn%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.meds.gov.mn%252Ff11e10c04156148%26relation%3Dparent.parent&container_width=806&href=https%3A%2F%2Fwww.meds.gov.mn%2Fpost%2F67306&locale=en_US&sdk=joey

Суралцуулах мэргэжлийн чиглэл:

 • Department of Nursing
 • Department of Physical Therapy
 • Department of Occupational Therapy
 • Department of Speech and Hearing Sciences
 • Department of Orthoptics and Visual Sciences
 • Department of Radiological Sciences
 • Department of Pharmaceutical Sciences
 • Department of Medical Technology and Sciences
 • Department of Social Services and Healthcare Management

Тавигдах шаардлага

 • 30-аас доош насны Монгол Улсын иргэн байх
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн гэрчилгээтэй байх
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн голч дүн 3.4 болон түүнээс дээш байх, эм зүйн шинжлэх ухаанаар сурах бол голч дүн 3.8 болон түүнээс дээш байх
 • Япон хэлний мэдлэг N3 түвшинтэй байх, эм зүйн шинжлэх ухаанаар сурах бол N2 түвшинтэй байх /шаардлагатай тохиолдолд япон хэлний бэлтгэл ангид суралцана/

About Post Author

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *