Япон хэлний баталгаат орчуулга

info@orchuulga.mn
Call Center: 76101010

Япон хэлний баталгаат орчуулга

Япон-Монгол, Монгол-Япон хэлний бүх төрлийн баталгаат орчуулга мэргэжлийн орчуулагч байнга чанартай хийнэ. Манайх инженер, эмч, хуульч зэрэг төрөл бүрийн салбарын мэргэжлийн орчуулагчдын багийг бүрдүүлж таны орчуулгыг өндөр төвшинд шуурхай гүйцэтгэж байна.

Япон хэлний баталгаат орчуулга

Бид өндөр ур чадвар бүхий хамт олон, дэвшилтэт технологи бүхий техник хэрэгсэл, урт хугацааны туршид бүрэлдэн бий болсон стандарт, тогтолцоогоор дамжуулан үйлчлүүлэгчдэд хамгийн дээд зэргийн үйлчилгээ хүргэдэг.

Orchuulga.mn

Япон хэлний баталгаат орчуулга

Бид орчуулгын бүхий л төрөл сэдвүүдээр тухайн салбарт мэргэшсэн орчуулагчдаар чанарын өндөр төвшинд танд үйлчилж байна

Манайх инженер, эмч, хуульч зэрэг төрөл бүрийн салбарын мэргэжлийн орчуулагчдын багийг бүрдүүлж таны орчуулгыг өндөр төвшинд шуурхай гүйцэтгэж байна.

Бид өндөр ур чадвар бүхий хамт олон, дэвшилтэт технологи бүхий техник хэрэгсэл, урт хугацааны туршид бүрэлдэн бий болсон стандарт, тогтолцоогоор дамжуулан үйлчлүүлэгчдэд хамгийн дээд зэргийн үйлчилгээ хүргэдэг.


Frequently Asked Question

Баталгаат орчуулга гэдэг нь Монголын Орчуулагчдын эвлэлээс албан ёсны эрх авсан бичиг баримтын орчуулгын үйлчилгээ үзүүлдэг орчуулгын товчоогоор орчуулагдсан тамга тэмдэг бүхий орчуулгыг хэлнэ.

Найдвартай баталгаат орчуулгын газар нь төрөл бүрийн нарийн мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн хүний нөөцийн чадамжтай, тогтсон байршил дээр албан ёсоор тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг, өөрийн гэсэн албан ёсны цахим хуудас, суурин утас, цахим шуудангийн хаягтай, шаардлагатай тохиолдолд нөхөн төлбөр өгөх санхүүгийн чадамжтай албан байгууллага байдаг. Хэрэв таны сонгосон газар хаяг байршил нь тодорхойгүй, эсхүл өгсөн байршил дээрээ байдаггүй, албан ёсны суурин утас эсхүл цахим шуудан байхгүй, хэт хямд үнэ санал болгосон, ганцхан хүнтэй бол сайтар судалсны дараа үйлчлүүлэх нь зүйтэй.

Google translate нь тодорхой бааз дээр түшиглэн тодорхой алгоритмаар ажилладаг машин орчуулга юм. Хэрэв та ямарваа нэг файлын чухам юуны тухай хэлж байгааг ерөнхийд нь мэдэж авахыг хүссэн бол google translate л хангалттай. Гэвч чанартай, зөв орчуулга шаардлагатай бол мэдээж хэрэг найдвартай баталгаат орчуулгын товчоонд хандах нь зүйтэй. Үүнтэй зэрэгцээд машин орчуулга ашиглан танаас мөнгө залилах бодолтой найдваргүй хувь хүн эсхүл байгууллагаас болгоомжлох шаардлагатай.

Орчуулгын үнэ нь тодорхой тогтсон бичиг баримтууд дээр нүүрээр, харин текст бичвэрийн хувьд мөрөөр нь тооцон боддог. Тиймээс үнэ бодуулахын тулд тухайн байгууллагын тарифтай танилцах шаардлагатай.

Хүн бүр өөр өөр мэргэжил эзэмшсэн байдагтай адил орчуулагч болон орчуулгын үйлчилгээний байгууллага бүр нь өөр өөр мэргэжилтэй эсхүл мэргэжлийн чиглэлээр дагнасан байдаг. Тиймээс та нарийн мэргэжлийн орчуулга хийлгэх шаардлага гарсан бол өөрийн сонгосон орчуулгын үйлчилгээний газрын мэргэжлийн ур чадварыг нь шалгахын тулд тест орчуулга хийлгэхийг зөвлөж байна.