товлолт вакцины дархлаажуулалтын орчуулга хийлгүүлэхэд анхаарах зүйлс

Товлолт вакцины дархлаажуулалтын орчуулга хийлгүүлэхэд анхаарах зүйлс

“Дархлаажуулалтын үндэсний товлол” гэж улс орны хэмжээнд заавал хийх дархлаажуулалтад хамрагдах хүүхдийн нас, цаг хугацааны товыг хэлнэ. 

Манай улсад заавал хийгдэх дархлаажуулалтыг хүн амд үнэ төлбөргүйгээр явуулдаг ба дархлаажуулалтын үндэсний товлолын дагуу хийдэг байна. Заавал хийгдэх дархлаажуулалтад 10 гаруй өвчнөөс сэргийлэх 6 төрлийн вакцин багтдаг.

  1. Сүрьеэ,
  2. Халдварт саа,
  3. Гепатит В,
  4. Сахуу,
  5. Хөхүүл ханиад,
  6. Татран,
  7. Хемопелиус инфлюенза,
  8. Улаанбурхан,
  9. Гахай хавдар,
  10. Улаанууд зэрэг

Эцэг эх та бүхэн хүүхдээ доорхи дархлаажуулалтын үндэсний товлолын дагуу үнэ төлбөргүй вакцинд хамруулснаар олон халдварт өвчнөөс өөрийгөө болон үр хүүхдээ насан туршид нь хамгаалах, бусдад өвчин тараахаас сэргийлэх ач холбогдолтой.

“Дархлаажуулалтын үндэсний товлол" гэж улс орны хэмжээнд заавал хийх дархлаажуулалтад хамрагдах хүүхдийн нас, цаг хугацааны товыг хэлнэ. Манай улсад заавал хийгдэх дархлаажуулалтыг хүн амд үнэ төлбөргүйгээр явуулдаг ба дархлаажуулалтын үндэсний товлолын дагуу хийдэг байна. Заавал хийгдэх дархлаажуулалтад 10 гаруй өвчнөөс сэргийлэх 6 төрлийн вакцин багтдаг. Сүрьеэ, Халдварт саа, Гепатит В, Сахуу, Хөхүүл ханиад, Татран, Хемопелиус инфлюенза, Улаанбурхан, Гахай хавдар, Улаанууд зэрэг Эцэг эх та бүхэн хүүхдээ доорхи дархлаажуулалтын үндэсний товлолын дагуу үнэ төлбөргүй вакцинд хамруулснаар олон халдварт өвчнөөс өөрийгөө болон үр хүүхдээ насан туршид нь хамгаалах, бусдад өвчин тараахаас сэргийлэх ач холбогдолтой.

About Post Author

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *