Аман Орчуулгын Үйлчилгээ

web@orchuulga.mn Tel:76101010

бизнесийн орчуулга
хурлын орчуулга

Хурлын орчуулга

Орчуулга.мн сайт нь төрөл бүрийн мэргэжлийн орчуулагчдаараа дамжуулан эрдэм шинжилгээний хурал, экспо, уулзалт, форум зэрэг төрөл бүрийн хурлын орчуулгыг өндөр түвшинд гүйцэтгэж байна.

Синхрон орчуулга

Орчуулга.мн сайт нь төрөл бүрийн мэргэжлийн орчуулагчдаараа дамжуулан эрдэм шинжилгээний хурал, экспо, уулзалт, форум зэрэг төрөл бүрийн арга хэмжээний синрон орчуулгыг өндөр түвшинд гүйцэтгэж байна.

Бизнес уулзалтын орчуулга

Бизнесийн гадаад түншүүдтэйгээ хамтын ажиллагаагаа амжилттай явуулах эсэх нь зарим тохиолдолд орчуулгын чанартай шууд холбогддог. Тиймээс найдвартай мэргэжлийн орчуулгын үйлчилгээний байгууллага сонгох тал дээр зарим тохиолдолд үйлчлүүлэгчдэд бэрхшээл учирдаг. Бид та бүхний энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд мэргэшсэн орчуулагч нараа тусгайлан бэлтгэж байдаг юм.

Мөн түүнчлэн шаардлагатай тохиолдолд утсаар ярьж орчуулах үйлчилгээг үзүүлж байна

Орчуулах хэлнүүд: